-%42
قیمت اصلی 1,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 725,000 تومان است.