-%17
قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,250,000 تومان است.