-%20
قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,199,000 تومان است.